A Hungaria Continental Bulldog Club Fajtagondozó Egyesület tagságáról

Az Egyesület Alapszabálya szerint, rövid kivonat

Az Egyesület rendes tagja lehet:

olyan személy

 • aki rendelkezik legalább egy, Continental Bulldog fajtájú, FCI által  elismert törzskönyvben regisztrált élő egyed tulajdonjogával és
 • a rendes tagkénti felvételt kérő személy tagfelvételi kérelme benyújtását megelőző időszakból Continental bulldog tenyésztésben, kinologiában szakmai tapasztalatot szerzett és
 • nem tanúsított más egyesületben vagy tenyésztési tevékenysége során az FCI rendszerű kinológaia civil szerveződés szabályaival és elveivel vagy az FCI rendszerű fajtatiszta ebtenyésztésre vonatkozó szabályokkal ellentétes magatartást.

Szükséges dokumentumok:

 • belépési nyilatkozat és mellékletei
 • igazolás arról, hogy rendelkezik legalább egy, Continental Bulldog fajtájú, FCI regsiztrált élő egyeddel, annak törzskönyvi másolata
 • vagy igazolás arról, hogy milyen szakmai eleismertségre alapítja rendes tagi kérelmét,
 • az éves tagdíj teljes összegének Egyesület bankszámlán való jóváírása
 • ezek hiányában tagfelvételi kérelme hatályosnak nem tekinthető.

Az Egyesület rendes tagjára vonatkozó szabályok, jogok, kötelezettségek:

 • a közgyűlésen szavazhat és
 • tisztségre választható,
 • a közgyűlés összehívására vonatkozó indítványt tehet,
 • a közgyűlési napirend felvételét kezdeményezheti,
 • továbbá tagdíj fizetésére kötelezett

A Rendes tagságra vonatkozó tagfelvételi kérelmet el kell utasítani, ha a felvételt kérő nem igazolta FCI törzskönyvben regisztrált élő Continental Bulldog tulajdonjogát és nem kérte az Alapszabály 7/1.pont 1 bek. utolsó mondata szerinti méltányosság alkalmazását sem.

Méltányosság:

Az elnök egyedi esetben a tagfelvétel során méltányosából eltekinthet a felvétel Continental Bulldog tulajdonlására vonatkozó feltételétől, ha

 • a rendes tagkénti felvételt kérő személy tagfelvételi kérelme benyújtását megelőző időszakból Continental Bulldog tenyésztésben, kinológiában jelentős szakmai tapasztalatot és szakmai elismerést szerzett
 • küllembíróként
 • tenyésztőként
 • kiállítóként vagy
 • ebtartóként tevékenykedett
 • és legalább 5 éven át folyamatosan

Ez azonban az Elnöknek nem kötelezettsége.

Pártoló tag:

Minden más személy az Egyesület pártoló tagjává válhat ha elfogadta

 • az Egyesület Alapszabályát és
 • belső szabályzatait,
 • határozatait
 • és legalább az Egyesület díjszabásában meghatározott mértékű rendszeres vagyoni hozzájárulás fizetését vállalja.

Az Egyesület pártoló tagjára vonatkozó szabályok, jogok, kötelezettségek:

 • közgyűlésen nem szavazhat és
 • tisztségre  nem választható,
 • közgyűlés összehívására vonatkozó indítványt nem tehet,
 • közgyűlési napirend felvételét nem kezdeményezheti,
 • tagdíj fizetésére nem kötelezett   

Szükséges dokumentumok:

 • Nyilatkozat pártoló tagság szándékáról
 • Nyilatkozat vagyoni hozzájárulás szándékáról
 • ezek hiányában tagfelvételi kérelme hatályosnak nem tekinthető.

A tag felvételéről az elnök írásbeli határozattal dönt, a belépési nyilatkozat Egyesülethez való érkezést követő 30 naptári napon belül.

Jelen tájékoztatás az Egyesület Alapszabályának a Tagságra vonatkozó rövid kivonata, az egyéb a jelen tájékoztatóban fel nem sorolt és a tagságra vonatkozó rendelkezések és szabályok teljes terjedelemben az Alapszabályban foglaltak szerint értendőek.