1. A tenyészvizsga célja

 Csak egészséges, fajtatípusos és az FCI standard követelményeknek megfelelő, a fajta karakter jegyeit mutató egyedek tenyésztése engedélyezett. Az ezen feltételek szerint nem megfelelő egyedet a tenyésztésből ki kell zárni. A tenyészvizsga a származási ország szerinti fajtagondozó egyesület tenyész vizsga követelményeit alapul véve készült.

 1. A tenyészvizsga alóli mentesség szabálya: Az Egyesület mentességet ad a tenyész vizsga teljes eljárása alól abban az esetben, ha a kutya tulajdonosa a származási ország szerinti fajtagondozó szervezetnél (CBCS – Continental Bulldog Club Schweiz) sikeres karakter tesztet követően tenyésztési engedélyt kapott. Ebben az esetben a vizsga honosításának díját köteles megfizetni a kutya tulajdonosa az Egyesület részére az alábbi dokumentáció csatolásával:
 • az eredeti származási lap CBCS tenyésztési vezetőjének aláírásával
 • legalább tenyészthető minősítés megszerzése amely látható a származási lap vonatkozó részén,
 • a vizsga jegyzőkönyvének és annak teljes tartalmának bemutatása (karakter teszt + küllem bírálati lap)

Amennyiben a CBCS a tenyésztési engedélyt feltételhez kötötte, úgy az Egyesület a feltétel teljesülésének igazolását minden esetben kéri bemutatni a tervezett fedeztetést megelőzően legalább 1 hónappal. Az Egyesület informálja a CBCS tenyésztési bizottságát a tenyésztési engedélyben meghatározott feltételek teljesüléséről.

 

 1. Tenyészvizsga rendezvények

Tenyészvizsgát csak a HCBC egyesület tarthat, az általa kiírt helyen és időpontban.

A HCBC évente legalább 4-6 alkalommal hirdet tenyészvizsgát. A tenyészvizsga rendezvényeinek időpontját megelőző év december 15-ig nyilvánossá kell tenni. Amennyiben egy vizsgára 4-nél kevesebb Continental bulldog kutya jelentkezése érkezik be, úgy az Egyesület a vizsgát nem köteles megtartani, illetve az így keletkező plusz költségeket a vizsgázó kutyák tulajdonosainak kell megfizetniük pótdíj formájában.

A tenyészvizsgák számát és helyszínét az egyesület vezetősége évente igény szerint határozza meg. Indokolt esetben az egyesület elnöke „rendkívüli” tenyész vizsgát engedélyezhet. A rendkívüli tenyészvizsga szabályai és követelményei megegyeznek az általános tenyészvizsga szabályaival.

A tenyészvizsgára a Continental bulldogot tulajdonosa jelentheti be. Ez legalább a tenyészvizsga tervezett időpontja előtt 2 héttel kell, hogy megtörténjen. Utólagos jelentkezéseket a HCBC nem köteles elfogadni.

Az egészségügyi szűrések eredményeinek igazolásait és a kiállítási eredményeket igazoló bírálati lapokat a tenyészvizsgát megelőzően elektronikusan a jelentkezéssel egy időben kérjük elküldeni.

 1. A részvétel feltételei:

A tenyészvizsgán csak olyan kutya vehet részt, amely az egyesület által elismert származási lappal rendelkezik. A tenyészvizsgán abban az esetben részt vehet „R” regisztrációs lappal rendelkező egyed is, ha legkésőbb a tenyészvizsga napján, de a tenyészvigát megelőzően sikeres konfirmációs eljáráson esett át, ebben az esetben a tenyészvizsgán szerzett tenyészminősítése a származási lap kiadásának feltételével és azt követő nappal hatályosul.

Betegségre gyanús, vagy beteg kutyát nem szabad felvezetni. Minden kutyának chip szám alapján azonosíthatónak kell lennie. Azonosíthatatlan kutya nem bírálható. Kanoknak és szukáknak egyaránt a 15 hónapos kort be kell tölteniük a bírálatot megelőző napig. A tenyészvizsgán a fajta standard-ben meghatározott kondícióban kell a kutyát bemutatni.

 1. A tenyészvizsgán a következő iratokat kell bemutatni/átadni:

– eredeti származási igazolást (konfirmációs eljárás esetén az „R” jelű regisztrációs lapot)

– ismételt bemutatásnál az előző tenyészvizsga bírálati lapját

– a kutya érvényes oltási bizonyítványát,

– FCI rendezvény küllembírálatán megszerzett 2 db legalább „Kitűnő” eredményt bizonyító bírálati lap,

– az előírt egészségügyi szűrések hiánytalan bemutatása és azok eredményei a Tenyésztési szabályzat szerint elfogadhatóak. Minden egészségügyi igazolásról másodpéldány biztosítása az Egyesület részére (eredeti igazolásról készített olvasható másolati példány a tulajdonos hitelesítő aláírásával), amennyiben ezek nem kerültek beküldésre a tenyészvizsgát megelőzően elektronikusan az Egyesület email címére.

HD- csípő izületi diszplázia érinetettség igazolása

Elfogadható eredmény a kutya betöltött 12.hónapja után készült  A, B, C fokozatú csípő érintettséget igazoló szakorvosi bizonyítvány

 • ED- könyök izületi diszplázia érintettség igazolása

Elfogadható eredmény a kutya betöltött 12.hónapja után készült 0 vagy I. fokozatú könyök érintettséget igazoló szakorvosi bizonyítvány

 • Cystinuria érintettség igazolása

Elfogadható az az akkreditált laboratóriumból származó bizonyítvány, melynek eredménye N/N (mentes), N/Cys (hordozó)

 • DVL2 érintettség igazolása

Elfogadható az az akkreditált laboratóriumból származó bizonyítvány, melynek eredménye N/N (mentes), N/DVL2 (hordozó)

 • CMR1 érintettség igazolása

Elfogadható az az akkreditált laboratóriumból származó bizonyítvány, melynek eredménye N/N (mentes), N/CMR (hordozó)

 • Fogkártya állatorvos által hitelesítve és teljesen kitöltve

Amennyiben a tenyészvizsga időpontjában valamely egészségügyi szűrés még nem áll rendelkezésre, úgy a karakter teszt és a küllembírálat elvégezhető, a tenyésztési engedély azonban az egészségügyi szűrések bemutatását követően kerül kiadásra. Az Egyesület az egészségügyi szűrések eredményeit a tenyészvizsga dokumentációval együtt lefűzi és megőrzi. Így amennyiben a tenyészvizsga helyszínén kerülnek az igazolások bemutatásra úgy a tulajdonosnak biztosítania kell az Egyesület számára másolati példányt amely az eredeti dokumentumról készített olvasható másolat a tulajdonos hitelesítő aláírásával.

A tenyészvizsga érvényességi ideje: kan kutya esetében élethosszig tart, szuka kutya esetében a tenyésztési szabályzatban meghatározott legmagasabb tenyészthető életkorig. Amennyiben egy kutya bizonyítottan és ismételten Karakter(Wesen)- illetve küllemi hibákat vagy egészségi hiányosságokat örökít, úgy az Egyesület elnöksége jogosult a kutya tenyésztési engedélyét felülvizsgálni, szükség esetén visszavonni.

 1. Karakter(Wesen) teszt

A karakter teszt elemei a származási ország szerinti fajtagondozó által használt elemekből áll. Célja a fajtára jellemző karakter megtartása, megóvása a tenyésztésben, illetve a fajta karakterétől lényegesen eltérő agresszív, illetve félénk viselkedésű egyedek kiszűrése.

 1. Sikertelen vizsga

A vizsga sikertelenség esetén ismételhető. A vizsga bírójának minősítése megtámadhatatlan. A vizsga ismétlése leghamarabb 4 hónap múlva lehetséges. Egy kutya a tenyészvizsgán max. 3 alkalommal jelenhet meg.

 

 1. A vizsga lebonyolítása álltalános rendelkezések:

A vizsgát FCI küllembíró bírálhatja. A wesenvizsgálati részt minden esetben teljesítménybíró vizsgálja. Az Egyesület törekszik arra, hogy az összehasonlíthatóság és a tapasztalatszerzés érdekében ugyanaz a bíró bírálja a fajtát lehetőleg minden tenyészvizsga alkalmával. Minden rendezvény után meg kell küldeni a rendezvény jegyzőkönyvét az Egyesület elnökségének. Az eredményekről a HCBC tájékoztatja a  MEOESz-t.

A vizsgán a kutyákat lehetőleg tulajdonosuk vezesse fel. Indokolt esetben (egészségügyi okok) más felvezető is lehetséges, de ezt előre jelezni kell.

A vizsga egész ideje alatt a kutya póráz nélkül, szabadon van. A feladatok megoldása során a kutyának a felvezető hangjára kell reagálnia. A vizsga alatt a kutya két alkalommal hagyhatja el a felvezetőt olyan mértékben, hogy külső segítő beavatkozása szükséges a kutya visszavezetésében.

A wesen-teszt során a feladatok megoldása alkalmával a kutyák nem jutalmazhatóak jutalomfalattal, illetve a kutyavezető nem tarthat jutalomfalatot vagy más motiváló/jutalmazó eszközt a kezében vagy a kutya számára látható, érezhető helyen. Semmilyen motivációs eszköz alkalmazása nem megengedett. Szóbeli dicséret és szóbeli motiválás megengedett.

A vizsga területén a feladatok gyakorlása közvetlenül a vizsga előtt nem megengedett.

A wesen-pálya felállítása a teljesítménybíró utasításai szerint történik.

A vizsgáról fényképek és videófelvétel készülhet, a jelentkezéssel a tulajdonos ehhez hozzájárul.

 1. Bírárati szempontok:

 

 1. Viselkedés idegen környezetben

Egy nagy IKEA doboz tele plüss, húzható és egyéb, legalább 5 különböző játékkal. A felvezető odahívja a kutyát, kiválaszt egy játékot amivel megítélése szerint a kutya szívesen játszik és elkezd vele játszani. 1-2 perc elteltével egy a kutya számára idegen ember átveszi a játékot és szintén játékra invitálja a kutyát.

5 pont: a kutya a felvezetővel és az idegen emberrel habozás nélkül játszik, a játékot nem félti, könnyen ereszti

4 pont: a kutya a felvezetővel habozás nélkül játszik, az idegen emberrel kisebb habozás után szívesen játszik, a játékot nem félti, könnyen ereszti

3 pont: a kutya a felvezetővel rövidebb habozás után játszik, az idegen emberrel rövidebb habozás után játszik, a játékot nem félti, legfeljebb játékosan elszalad vele vagy további játékra invitálja a felvezetőt

2 pont: a kutya tartózkodóan viselkedik, a játékokat megnézi, játékra nem invitálható

1 pont: a kutya minden jelzést figyelmen kívül hagy, meg sem közelíti a dobozt, elhagyja teljes mértékben a területet, nem visszahívható

0 pont: és SIKERTELEN VIZSGA: a kutya agresszívan védi játékot, vagy annyira fél, hogy semmilyen módon nem vezethető a doboz közelébe

 

 

 1. Viselkedés embercsoportban

Kifejezett félelem, pánik jelei és/vagy menekülési reakció esetén ez a vizsgarész sikertelen.

 1. 5-10 fő lassan mozgó csoportot képez. A kutyát gazdája többször keresztülhívja a csoporton a bíró utasítására. A csoportban lévő embereknek a természetestől eltérő módon nem szabad viselkedniük. Ennek a gyakorlatnak a során a kutyának figyelmesen, természetesen és stressz mentesen kell viselkednie, félelmi reakciót illetve agressziót nem mutathat. A kutya a csoportban kell hogy maradjon, és nem szabad pánikba esnie, illetve a csoportot menekülően elhagyni.

Pontozáskor a bíró a kutya elvárt magabiztos, elfogulatlan viselkedését bírálja, bizonytalanság, zavar vagy stressz kevesebb pontot eredményez.

 1. Idegen ember magához hívja

Az 5-10 fős csoport a bíró jelzésére megáll, az egyik tagja a bíró jelzésére a nevén szólítja a kutyát és megpróbálja magához hívni, ott megdicséri, megsimogatja.

Pontozáskor a bíró a kutya elvárt magabiztos, elfogulatlan viselkedését bírálja, bizonytalanság, zavar vagy stressz kevesebb pontot eredményez.

 1. emberfolyosó

Az 5-10 fős csoport folyosót alkot, a felvezető a folyóson sétál át a kutyával.

Pontozáskor a bíró a kutya elvárt magabiztos, elfogulatlan viselkedését bírálja, bizonytalanság, zavar vagy stressz kevesebb pontot eredményez. A kutya egy alkalommal hagyhatja el a folyosót, visszahívhatónak kell lennie és utána teljesítenie kell a feladatot.

 1. Zörgő akadály alatt áthaladás

Egy sörösdobozokból készült függöny alatt kell a felvezetőnek áthívni a kutyát. Kézzel nem lehet segíteni, a kutyát a nyakörvnél fogva nem lehet átvezetni.

5 pont: a kutya habozás nélkül átment az akadályon

4 pont: a kutya több nekifutásra de végül segítségnyújtás nélkül átment az akadályon

3 pont: egy segítő személy az akadály túloldalán hívással átsegíti az akadályon

2 pont: a kutya többször elmegy az akadály mellett, láthatóan nem fél, de nem hajlandó átmenni az akadályon

1 pont: a kutya csak úgy megy az akadály közelébe, ha fogja a nyakörvet a felvezető

0 pont: a kutya félelemből meg sem meri közelíteni az akadályt, illetve agresszívan utasítja el a feladatot

 1. Pokróc próba

A kutyát a felvezető odahívja a pokróchoz, a kutya azt megszagolhatja. Ezt követően egy segítő ráteríti a kutyára.

5 pont: a kutya játékos érdeklődéssel fogadja

4 pont: eleinte próbálja kikerülni de végül oldódik

3 pont: csak a felvezető tudja beteríteni a pokróccal

2 pont: csak a felvezető tudja beteríteni a pokróccal és a kutya azonnal igyekszik kilépni alóla

1 pont: csak megszagolja a pokrócot, de nem viseli el a beterítést

0 pont: ÉS SIKERTELEN VIZSGA agresszív reakció a beterítésre, vagy annyira fél a kutya, hogy megszagolni sem meri a pokrócot

 1. Hanghatások

A kutyának az egyik segítő különböző hangos tárgyakat mutat, fa kereplő, bicikli duda, fazék és tető csörrenése

Pontozáskor a bíró a kutya elvárt magabiztos, kíváncsi viselkedését bírálja, bizonytalanság, zavar vagy stressz kevesebb pontot eredményez. A kutya elléphet a hanghatástól, de minden esetben vissza kell térnie megszagolni azt.

össz pont 25

megfelelt 13 ponttól

 1. KÜLLEMI BÍRÁLAT (Küllem, anatómia)
 1. Vizsgarész leírása

Ebben a vizsgarészben a tenyészvizsga-nyomtatvány küllemi részének kitöltése történik (lásd melléklet). A küllemi bírálat elvégzésére kizárólag az Egyesület által elfogadott és felkért, a FCI bíró jogosult.

A kutya testfelépítését állásban, járásban és ügetésben is meg kell vizsgálni. Végezetül összbenyomást kell kialakítani, és egy összefoglaló minősítést kiadni az FCI bírói szabályzatának és a standardnek a figyelembevételével. Eredményes vizsga esetén ennek a minősítésnek legalább „Tenyészthető”-nek kell lennie.

Főbb testméretek rögzítése a bírálati lapra.

A standardnak megfelelő típus és mozgás vizsgálata: A Continental Bulldog lényegi segítség nélkül kell bemutatni a bírónak (vezetés tempós jármódban, laza pórázon). A standardban megkövetelt szőrminőség és szín korrekt megítéléséhez kréták, hintőporok színezők és spray-k használata tilos. Ilyen manipuláció esetén a kutya nem bírálható.

A kutyákat tisztán, a rendezvényre felkészítve kell bemutatni. A bírálat alatt a kutyának nyugodtan kell viselkednie, nem lehet agresszív sem indokolatlanul félénk.

A fogazat vizsgálatát, elbírálását tűrnie kell.

A küllem bírálatot minden kutya elbírálása közben jegyző rögzíti, a bíró diktálása alapján. A bíró a kutyáról részletes leíró bírálatot diktál és a bírálat végén közli a minősítést, amely lehet:

NEM TENYÉSZTHETŐ véglegesen

NEM TENYÉSZTHETŐ ideiglenesen (ebben az esetben a tenyészvizsga  egy év múlva megismételhető)

TENYÉSZTHETŐ

TENYÉSZTÉSRE JAVASOLT

A bírálat végén a bíró aláírásával és pecsétjével hitelesíti az eredményt. A jegyző feljegyzi a tenyészvizsga eredményét a kutya eredeti származási igazolására, abban az esetben, ha az egészségügyi szűrések is bemutatásra kerültek. Amennyiben az egészségügyi szűrések későbbi időpontban, utólag kerülnek bemutatásra, úgy a tulajdonos feladata az eredeti származási lap Egyesülethez történő eljuttatása. Az engedélyező pecsét csak a teljes dokumentáció bemutatását követően kerülhet a származási lapra.

„R” regisztárciós lappal a fentiek szerint részvételre jogosult egyed esetén a regisztrációs lapra azzal, hogy ez utóbbi esetben a tenyészvizsga eredmény a származási lap kiadása feltételével és annak napját követő nappal hatályosul.

 

 1. Súlyos hibák, tenyésztésből kizáró okok

A Continental Bulldog fajta fajtastandard előírásában megnevezett kizáró hibákat vesszük figyelembe valamint, az egészségügyi szűrésekre vonatkozó előírásokat.

A tenyészvizsga bírálata során a bíró megállapíthatja, hogy a tenyésztésből kizárás végleges, vagy a tenyészvizsga egy későbbi időpontban még megismételhető. A tenyéyszvizsga abban az esetben ismételhető újra, ha a kutyánál a megállapított hiba vagy viselkedés-zavar várható időn belül javulhat.

 

 1. A Tenyészvizsga dokumentációja:

Az egyesület által kiadott formanyomtatvány „Tenyészvizsga bírálati lap” melynek része a „karakter teszt értékelő lap”, és a „Tenyészvizga összesítő lap”.

A tenyészvizsga bírálati lap az alábbi adatokat tartalmazza:

 • a kutya nevét
 • fajtáját, chipszámát
 • születési idejét, ivarát, törzskönyvi jelét
 • a tulajdonos nevét és címét
 • az egészségügyi szűrések eredményeit a bírálati lapra felvezetve
 • a tulajdonos nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy sikeres tenyészvizsga esetén a kutya az Egyesület honlapján megjelentethető/ nem jelentethető meg a tenyészkutyák menüpont alatt
 • a tulajdonos nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a tenyészvizsgán készült fényképeket az Egyesület bemutathatja/nem mutathatja be az Egyesület honlapján és közösségi oldalain. A vizsga eredménye nem kerül kommunikálásra, csupán a tenyyészvizsga eseményről készült néhány fénykép amelyen látható a vizsgázó kutya és felvezetője.
 • a karakter teszt eredményét
 • a küllembírálati leírását
 • a kutya minősítését
 • a küllembíró aláírását, pecsétjét
 • a bírálat helyét és időpontját

A tenyészvizsga bírálati lap mellékletei:

 • az egészségügyi szűrések eredményeinek másolati példányai,
 • a kiállítási eredmények bírálati lapjainak másolati példánya,
 • a fogkártya
 • „Karakter teszt értékelő lap”
 • amennyiben ismételt vizsga úgy a megelőző sikertelen vizsga bírálati lapját és karakter teszt értékelő lapját

A bírálati lapok és mellékletei másodpéldánya az Egyesület irattárban lefűzésre kerülnek, eredményük pedig a törzskönyvi adatbázisban feldolgozásra kerül. A tenyészvizsgán elbírált kutyák nevét, chipszámát és minősítését a tenyészvizsga összesítő lapon, sorszámozva listázni kell. A tenyészvizsga végén a listát egyértelműen le kell zárni és az összesítőt a tenyészvizsga bíró (küllembíró) aláírásával és pecsétjével hitelesíti. A Tenyészvizsga összesítő lapot az egyesület a MEOESZ részére megküldi és megőrzéséről a továbbiakban a MEOESZ gondoskodik.